Disclaimer & Privacy Beleid

EIGENDOM

De website is eigendom van:
Webgids BV 
Plotersgracht, 30
9000  Gent 
BE 0876-541-983 
IBAN BE42 7370 1593 8254
BIC KREDBEBB

Door bezoek aan en gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden. 

INTELLECTUELE EIGENOMSRECHTEN

De complete inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, foto’s, films, stille en bewegende dronebeelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Webgids BV of rechthoudenden. 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard en kan geenszins als professioneel noch juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Webgids BV doet er in de mate van het mogelijke alles aan opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn, niettemin kunnen er zich onjuistheden voordoen in de gepubliceerde informatie. Indien de aangeboden informatie fouten blijkt te bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Webgids BV dit zo snel mogelijk corrigeren/oplossen. Indien u onjuistheden opmerkt wordt dit sterk geapprecieerd indien u ons dat meedeelt. Webgids BV kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan uit het gebruik van de informatie op haar website.

De inhoud van de site (alle links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Aanpassingen op de website zijn direct van toepassing zodra ze op de website verschijnen. Webgids BV biedt geen enkele garantie voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid ervan of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Webgids BV kan in geen enkel geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van haar website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze andere websites of pagina’s houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud ervan.

PRIVACYBELEID

Door bezoek aan en gebruik van de website, of indien u ons op een andere wijze persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met het privacybeleid.

Via de website worden persoonsgegevens verzameld via o.a. het contactformulier en het reservatiesysteem. Uw gebruiksdata en IP-adres kunnen worden gebruikt om de werking van de website te optimaliseren en voor marketingdoeleinden. In te vullen info op het contactformulier kunnen o.a. uw naam en mailadres zijn. Alle relevante data noodzakelijk voor het huren van een vakantiewoning en opmaak van het huurcontract worden geregistreerd, denk daarbij aan woonplaats, namen en leeftijd reisgenoten, facturatie-gegevens.

De persoonsgegevens die verzameld werden (via contactformulier, mail, reservatie, ….) worden vooral gebruikt om de persoon te contacteren en voor commerciële doeleinden, teneinde een betere klantenservice, gebruikerservaring en een gepersonaliseerde dienstverlening mogelijk te maken. Bij ontvangst van nieuwsbrieven, in het kader van direct marketing,  wordt aan de geadresseerde de mogelijkheid geboden zich uit te schrijven via een aan te klikken link. 

Uw gegevens of delen ervan worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of overhandigd aan derden met uitzondering aan zij die instaan voor de uitoefening van taken gekoppeld aan de uitvoering van de huurovereenkomst of indien noodzakelijk voor de dienstverlening.

Indien uw persoonsgegevens moeten onthuld worden ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende wetgeving of regelgeving zal Webgids BV proberen u daar van tevoren over te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

In geen geval kan Webgids BV aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. Niettemin kan zij aansprakelijk gesteld worden voor vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving aan derden of niet-toegestane verwerking van de persoonsgegevens. 

Webgids BV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website bent gekomen of waarlangs u deze verlaat. Dit heeft als doel de website permanent te kunnen optimaliseren voor de gebruikers.

HYPERLINKS

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Ook is het mogelijk dat websites van derden hyperlinks bevatten naar de website. Webgids BV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die derden en hun gebruik van cookies op hun websites. 

Webgids BV stelt uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of eigenschappen van deze websites en kan geenszins verantwoordelijk gehouden worden voor die inhoud of kenmerken noch voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies (vb. Google Analytics) op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat o.a. toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookie achteraf van uw harde schijf verwijdert. Dit kan u via de browserinstellingen. Raadpleeg hiertoe de help-functie van uw internetbrowser.

Indien u de website echter ten volle wil ervaren zonder beperkingen zorgt u er best voor dat de cookies ingeschakeld blijven in uw browser. Een cookie bevat immers een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen en uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaaldelijk bezoek op de website. Cookies maken de wisselwerking tussen de surfer en de website in het algemeen makkelijker en vlugger, ze helpen tevens de surfer te navigeren tussen de verschillende delen van de website. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van sommige functionaliteiten van de website geen gebruik kan maken.